Laden Evenementen

Netwerkbijeenkomst voor alle organisaties in het stadsdeel Centrum die met vrijwilligers werken.

Voor iedereen die werkt met vrijwilligers in stadsdeel Centrum:

  • Welzijnsorganisaties
  • Bewonersorganisaties, wijkorganen
  • Religieuze organisaties zoals moskeeën, kerken
  • Culturele organisaties zoals theaters, podia e.d.

*) Wij vragen gezien de beschikbare ruimte of je met maximaal 2 personen per organisatie wilt komen

Initiatief van: Vrijwilligerspunt XL- Wijkz Centrum en PEP

Waarom en wat?

Vrijwilligers vormen het kloppende hart van veel organisaties. Ook voor de vrijwilligers zelf is een fijne werkplek/taak met goede begeleiding en waardering vaak van grote betekenis. Voor ons, als organisaties die met vrijwilligers werken, is onderlinge kennismaking en afstemming volgens ons van meerwaarde. We kunnen van elkaar leren en de juiste vrijwilliger op de juiste plek krijgen. Daarom hebben we het initiatief genomen om formele en informele organisaties in ons stadsdeel Centrum bij elkaar te brengen om elkaar beter te leren kennen.

Het programma zal bestaan uit: kennismaken met elkaar, inventariseren welke thema’s er leven, ideeën en tips uitwisselen over het vinden, binden, boeien en ondersteunen van vrijwilligers. Interactief verkennen waarin we meer zouden willen samenwerken. Netwerken. Meer informatie over het programma volgt nog.

Go to Top