Informatieve netwerkbijeenkomst Afro-Caribische bestuurders

Stichting Ocan en PEP Den Haag organiseren de netwerkbijeenkomst Let All Shine op zaterdag 20 oktober 2018 bij PEP Den Haag van 12:00 – 18:30 uur.

Doel bijeenkomst OCAN
De netwerkbijeenkomst wil enerzijds een bijdrage leveren aan de erkenning en viering van de bijzondere bijdrage van de oude Afro- Caribische burgers als vrijwilligers aan de Nederlandse en Haagse samenleving. Daarnaast brengt de activiteit maatschappelijke organisaties in contact met Afro- Caribische jongeren die zich willen inzetten als vrijwillige bestuurders. Onderzoek laat namelijk zien dat er sprake is van ondervertegenwoordiging van personen met een diverse afkomst binnen besturen en Raden van toezicht. Gebrek aan sociale netwerken en kennis bij de jongeren, maar ook discriminatie en stereotypering vanuit de organisaties spelen hierbij een rol.

Tijdens Let All Shine kunnen Afro-Caribische burgers hun talenten etaleren en in gesprek gaan met bestuurders van succesvolle ANBI- organisaties, leden van Raden van Toezicht, commissariaten en andere rolmodellen. Door plaats te nemen aan zogeheten thematafels, komen ze in contact met experts van hun voorkeur.

Aan het eind van de avond worden reeds actieve vrijwilligers gewaardeerd en in het zonnetje gezet in een Award uitreiking. Het event streeft ernaar om de beeldvorming, participatie en uitgangspositie van de Afro- Caribische burger duurzaam te verbeteren.

De legitimatie van het event ligt in de doelstellingen vanuit de resolutie 68/237 van het VN dat een decennium uitroept voor mensen van Afrikaanse afkomst voor een periode van 10 jaar (1 januari 2015- t/m 31 december 2014, the Decade for People of African Descent). Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2016, oktober uitgeroepen als de Black Achievement Month (BAM). Stichting Ocan is een vrijwilligers(project) organisatie en heeft als doelstelling de positieverbetering van Caribische Nederlanders een aanverwante groepen.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze netwerkbijeenkomst kunt u mailen naar Nathaly Mercera via n.mercera@pepdenhaag.nl

Terug