Laden Evenementen

ondersteuning van kerken voor mensen zonder verblijfsvergunning

De Maatschappelijke Kerk is een initiatief van PEP en HUB – Geloof in Den Haag. Dit gezamenlijk project heeft als doel om kerkelijke leiders en hun leden te ondersteunen bij maatschappelijke thema’s en activiteiten. De ondersteuning vindt plaats via een serie bijeenkomsten in het jaar.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 4 april 2022. We hopen dan eindelijk weer live bijeen te komen bij PEP op het adres Riviervismarkt 2.

Bijeenkomst Maatschappelijke Kerk over ongedocumenteerden

Het thema zal dit keer gaan over de ondersteuning van kerken voor mensen zonder verblijfsvergunning. Tijdens de avond komen verschillende sprekers aan het woord van maatschappelijke organisaties en ook uit kerken die tips, inspiratie en adviezen zullen delen over hoe men deze doelgroep tot steun kan zijn. Laat ook jouw stem horen en breng goede voorbeelden of casussen in. Samen gaan we tijdens deze avond op zoek naar activiteiten en hulp voor deze doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan hulp op onderstaande gebieden:

  • Recht op zorg
  • Financiële ondersteuning
  • Juridische bijstand
  • Traumaverwerking en psychosociale zorg
  • Hulp rondom praktische zaken (bijv. aanvraag voedselbank)
  • Organisaties om mee samen te werken voor ondersteuning van ongedocumenteerden

Praktische informatie en aanmelden bijeenkomst Maatschappelijke Kerk

De avond begint om 18:00 uur met de inloop en een maaltijd. Het programma start om 18:30 uur. Tot 21:00 uur is er dan nog tijd voor ontmoeting, netwerken, vragen en gesprek, nadat alle sprekers aan het woord zijn gekomen. We sluiten af met een gezellige borrel.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via  hub@maraprojecten.nl.

Wil je meer weten over Maatschappelijke Kerk? Lees hier het verslag van de bijeenkomst over Werk en inkomen

Go to Top