Laden Evenementen

Mantelzorgers van mensen met een migratieachtergrond hebben vaak te maken met extra uitdagingen, zoals taalbarrières, culturele normen en waarden, en toegang tot gezondheidszorg. Ook kunnen de zorgbehoeften van migranten ouderen anders zijn, vanwege verschillen in zorgopvatting, zorgbehoeften en verschillen in o.a. levensstijlen.

In de workshop kleurrijke mantelzorg zoeken wij samen met deelnemers (professionals en vrijwilligers) naar manieren om mantelzorgondersteuning zo inclusief mogelijk te bieden, om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van (sub)groepen mantelzorgers. Wij stimuleren ook het uitwisselen van ervaring en kennis om culturele sensitiviteit te integreren in de zorg.

Met kleurrijke mantelzorg willen wij samen met professionals en vrijwilligers bijdragen aan het verminderen van gezondheidsverschillen, en het versterken van de inclusie en diversiteit in de samenleving.

Daarnaast is er gelegenheid voor netwerken en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Via onderstaande knop kun je je direct inschrijven.

Go to Top