Herken de jonge mantelzorger

Deze training is bedoeld voor professionals en/of vrijwilligers die te maken hebben met jongeren. Bijvoorbeeld in de zorg, welzijnswerk, onderwijs, in bedrijven of organisaties.

Trainingen over dit onderwerp kunnen ook in company gegeven worden en/of op maat gemaakt voor uw organisatie. Voor Haagse organisaties is dit gratis. Iets voor u? Neem contact op met Janine Koppers via j.koppers@pepdenhaag.nl.

Thema´s:
- Hoe herken je een jonge mantelzorger?
- Waarom hebben jonge mantelzorgers extra ondersteuning nodig?
- Het genogram als manier om het gesprek te verdiepen en zich te krijgen op het gezinssysteem.
- Praktijk: de kracht van kleine interventies

Naar schatting heeft een op de vier jongeren te maken met zorg en ziekte binnen hun gezin. Zij worden jonge mantelzorgers genoemd. Ondanks dat er zoveel jongeren zijn die opgroeien met zorg en ziekte, zijn ze niet gemakkelijk in beeld te krijgen.

Jongeren praten niet snel over wat er thuis gebeurt en weten vaak niet dat hun situatie anders is dan die van leeftijdsgenoten. En dat terwijl opgroeien met iemand die ziek is vaak niet makkelijk is. Jonge mantelzorgers krijgen meer op hun bordje dan andere jongeren. Ze hebben meer zorgtaken, huishoudelijke taken en voelen zich bovendien verantwoordelijk voor de zorgvrager en de situatie thuis.

Een groot deel van deze jongeren voelt zich overbelast en krijgt zelf problemen. Denk aan psychische klachten, gedragsproblemen, schooluitval en problemen op het werk. Alle reden om deze jongeren op tijd (extra) te ondersteunen. 

In deze training kijken we niet alleen naar de jonge mantelzorgers en diens individuele uitdagingen, we kijken naar het hele gezinssysteem en de onderlinge relaties. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen draaglast en draagkracht van de jongere, naar de balans tussen geven en ontvangen tussen gezinsleden en met welke kopzorgen de jonge mantelzorger worstelt en waarom.

Jonge mantelzorgers
We hebben het over kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een familielid die intensieve zorg nodig heeft. Dat kan een zieke ouder zijn, een broer, zus, of een zieke opa of oma zijn die in de directe omgeving van het gezin woont. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om thuiswonende kinderen die samenwonen met het zieke gezinslid.

Terug