Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

In vier maanden het HKV-certificaat voor jouw vrijwilligersorganisatie!

LET OP! Deze groep is vol. Je kunt je aanmelden voor een volgend HKV traject bij Pauline [email protected]

Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV. De gemeente Den Haag stelt steeds vaker een keurmerk als voorwaarde bij het toekennen van subsidies.

Nieuw! Door middel van een cursus het HKV behalen voor jouw organisatie!

Hoe gaat het in zijn werk?

Samen met een vrijwilliger of collega uit jouw organisatie neem je deel aan de cursus en geef je stap voor stap vorm aan het tot stand komen van een goed vrijwilligersbeleid.

De opzet van deze cursus noemen we blended learning:  we maken gebruik van verschillende onderwijsvormen: werksessies, e-learning en huiswerkopdrachten.

Door middel van huiswerkopdrachten bereid je je voor op de werksessies; de e-learnings en het PEP e-boek worden hierbij als leidraad gebruikt.

Tijdens de werksessies ga je praktisch aan de slag en laat je je inspireren door de adviseurs van PEP en je groepsgenoten.

Aan het eind van het traject vindt een eindgesprek plaats met vrijwilligers van de organisatie om te beoordelen of het plan ook klopt met de dagelijkse gang van zaken. Bij een positieve beoordeling wordt het HKV-certificaat uitgereikt.

Per cursus is er plaats voor tenminste drie en ten hoogste vier organisaties, dus wees er snel bij!

Minimale vereisten om aan de cursus deel te nemen:

 • Zie snel of uw organisatie in aanmerking komt voor het HKV keurmerk door de Quick scan in te vullen.
 • Voorafgaand aan de cursus heb je met een van de adviseurs van PEP een kwaliteitsimpulsgesprek gevoerd. Uit dit gesprek komt naar voren dat deze cursus het beste aansluit bij jouw vrijwilligersorganisatie.
 • Je bent een bestuurslid/vrijwilligerscoordinator etc. Je bent namelijk de collega die verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid.
 • Je volgt de cursus samen met een vrijwilliger van jouw organisatie.
 • Je bezit basiscomputervaardigheden.

 

Programma HKV-cursus

 • Cursusdag 1: Introductie; Missie, visie en doel van de organisatie.
 • Cursusdag 2: Taken en verantwoordlijkheden, functieprofielen.
 • Cursusdag 3: Werving en selectie, vrijwilligersovereenkomst VOG, verzekeringen, vergoedingen Arbeidsomstandigheden.
 • Cursusdag 4: Begeleiding, voortgang en waardering.
 • De test: Beoordelingsgesprek met vrijwilligers op locatie van de organisatie. Dit vindt plaats tussen cursusdag 4 en de terugkomdag.
 • Cursusdag 5 (terugkomdag): Presentaties, evaluatie en certificering.

Studiebelasting

Naast het volgen van de trainingsbijeenkomsten schatten we de studiebelasting op 2- 3 uur voor het werken aan de huiswerkopdrachten

Eisen ten aanzien van aanwezigheid

Het is aan te bevelen dat alle bijeenkomsten door beide personen worden gevolgd; mocht dat een keer niet lukken dan in ieder geval door één afgevaardigde.

Wat kun je van ons verwachten?

- individuele coaching en feedback

- deskundige begeleiding tijdens de lesbijeenkomsten.

Aanmelden:

Gelieve eerst de Quick scan te doorlopen. Komt je organisatie in aanmerking voor het HKV? Meld je aan via het inschrijfformulier onderaan de pagina.

Geen kosten voor Haagse organisaties
Voor Haagse organisaties is het behalen van het keurmerk kosteloos. De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar vrijwilligersorganisaties. De kosten van het traject voor het Haags Keurmerk Vrijwilligers, worden volledig vergoed door de gemeente Den Haag. Voorwaarde is wel dat jouw organisatie zich richt op Den Haag. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij je wel helpen, maar tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

Programma groep 3 op vrijdag 09.00-11.00 uur

De groep is vol. Inschrijving is gesloten

20 september4 oktober18 oktober1 november29 november
Introductie

Missie, visie en doel van de organisatie

Taken en verantwoordlijkheden, functieprofielenWerving en selectie, vrijwilligersovereenkomst VOG, verzekeringen, vergoedingen Arbeidsomstandigheden   Begeleiding, voortgang en waardering   Presentaties Evaluatie en certificering
Terug