Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

In vier maanden het HKV-certificaat voor jouw vrijwilligersorganisatie!


Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV. De gemeente Den Haag stelt steeds vaker een keurmerk als voorwaarde bij het toekennen van subsidies.

Nieuw! Door middel van een cursus het HKV behalen voor jouw organisatie!

Hoe gaat het in zijn werk?
Samen met een vrijwilliger of collega uit jouw organisatie neem je deel aan de cursus en geef je stap voor stap vorm aan het tot stand komen van een goed vrijwilligersbeleid. De opzet van deze cursus noemen we blended learning:  we maken gebruik van verschillende onderwijsvormen: werksessies, e-learning en huiswerkopdrachten. Door middel van huiswerkopdrachten bereid je je voor op de werksessies; de e-learnings en het PEP e-boek worden hierbij als leidraad gebruikt. Tijdens de werksessies ga je praktisch aan de slag en laat je je inspireren door de adviseurs van PEP en je groepsgenoten.
Aan het eind van het traject stuurt PEP een testvrijwilliger op pad om te beoordelen of het plan ook klopt met de dagelijkse gang van zaken. Dit is een anonieme toets. Bij een positieve beoordeling wordt het HKV-certificaat uitgereikt.


Per cursus is er plaats voor tenminste drie en ten hoogste vier organisaties, dus wees er snel bij!

Minimale vereisten om aan de cursus deel te nemen:

  • Zie snel of uw organisatie in aanmerking komt voor het HKV keurmerk door de quick scan in te vullen.
  • Voorafgaand aan de cursus heb je met een van de adviseurs van PEP een kwaliteitsimpulsgesprek gevoerd. Uit dit gesprek komt naar voren dat deze cursus het beste aansluit bij jouw vrijwilligersorganisatie.
  • Je bent een bestuurslid/vrijwilligerscoordinator etc. Je bent namelijk de collega die verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid. 
  • Je volgt de cursus samen met vrijwilligers van jouw organisatie.
  • Je bezit basiscomputervaardigheden.


Programma HKV-cursus

Cursusdag 1            Introductie; Missie, visie en doel van de organisatie.

Cursusdag 2

 Taken en verantwoordlijkheden, functieprofielen.
Cursusdag 3 Werving en selectie, vrijwilligersovereenkomst VOG, verzekeringen, vergoedingen Arbeidsomstandigheden.    
Cursusdag 4Begeleiding, voortgang en waardering   
De test                  Beoordeling testvrijwilliger gebeurt tussen cursusdag 4 en de terugkomdag.
Cursusdag 5(Terugkomdag): Presentaties, evaluatie en certificering.


Studiebelasting
Naast het volgen van de trainingsbijeenkomsten schatten we de studiebelasting op 2- 3 uur voor het werken aan de huiswerkopdrachten

Eisen ten aanzien van aanwezigheid
Het is aan te velen dat alle bijeenkomsten door beide personen worden gevolgd; mocht dat een keer niet lukken dan in ieder geval door één afgevaardigde.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Individuele coaching en feedback.
  • Deskundige begeleiding tijdens de lesbijeenkomsten.


Aanmelden:
Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier onderaan de pagina.

Geen kosten voor Haagse organisaties
Voor Haagse organisaties is het behalen van het keurmerk kosteloos. De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar vrijwilligersorganisaties. De kosten van het traject voor het Haags Keurmerk Vrijwilligers, worden volledig vergoed door de gemeente Den Haag. Voorwaarde is wel dat uw organisatie zich richt op Den Haag. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij u wel helpen, maar tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

LET OP! De cursusdata van zowel groep 1 als groep 2 is vol. Aanmelden voor deze data is niet meer mogelijk.

Cursusdata
De cursus wordt tot aan de zomervakantie twee keer aangeboden:
Groep 1: woensdag 20 februari 2019 13:00 – 15:00 =VOL=
Groep 2: vrijdag 12 april 2019 10:00 – 12:00 =VOL=

=VOL= Programma groep 2 op vrijdag 10.00-12.00 uur

12 april26 april10 mei24 mei14 juni
Introductie
Missie, visie en
doel van de organisatie
Taken en
verantwoordlijkheden, functieprofielen
Werving en selectie, vrijwilligersovereenkomst VOG, verzekeringen, vergoedingen ArbeidsomstandighedenBegeleiding, voortgang en waarderingPresentaties, evaluatie en certificering

 

Terug