eHealth, mantelzorg in een stroomversnelling!

Past eHealth bij uw roots?

Hoe kijkt u aan tegen eHealth? Speelt uw afkomst mee met uw blik op eHealth en zo ja hoe? En welke elektronische oplossingen binnen de (mantel)zorg bestaan er überhaupt? Op 8 november vertellen inspirerende sprekers hoever eHealth nu is. En we bekijken zorgondersteuning door een glazen bol. Tijdens een zogenaamde ‘hackathon’ gaat u, onder begeleiding, op zoek naar ideeën en oplossingen waarin eHealth zorgtaken verlicht (zonder computers, gewoon op papier). De taken van mantelzorgers en organisaties! Een jurypanel kiest de meest inspirerende ideeën en daagt organisaties uit hiermee aan de slag te gaan. Zo beïnvloedt u dus hoe zorgondersteuning er in de toekomst uit gaat zien. Doet u mee aan deze ‘hack to the future?’

Programma
• 12.00 uur: Inloop inclusief lunch
• 13.00 uur: Sprekers: Monique Kremer, Loes Hulsebosch, Michalis Koullias
• 14.00 uur: pauze
• 14.15 uur: Hackathon
• 16.30 uur: Presentatie hackathon-resultaten & discussie (Sander Klaasse & jury)
• 17.15 uur: Borrel
• 18.00 uur: Einde

Wie is uitgenodigd?
Iedereen: mantelzorgers, zorgorganisaties, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, startups, vrijwilligers…!

Hackathon
Doel van deze bijeenkomst is een stap te zetten richting betere mantelzorgondersteuning door middel van eHealth. Mantelzorgers, beleidsmakers, zorgprofessionals en overige partijen zullen elkaar ontmoeten en zullen elkaars situatie, leefwereld en dagelijkse behoeften beter begrijpen.
Tijdens de Social Hackathon zoekt u groepsgewijs naar praktische oplossingen om eHealth effectiever en efficiënter op de kaart te zetten. Elke deelnemer krijgt de ruimte om vanuit zijn/haar achtergrond ideeën in te brengen. Onder begeleiding komt elke groep met concrete voorstellen. PEP daagt partijen uit één of meerdere voorstellen te adopteren en zich te committeren concrete stappen te ondernemen om het idee te realiseren.

Aanmelding
Deelname is gratis. U hoeft zich alleen in te schrijven via het inschrijfformulier onderaan deze pagina (na de foto's). Of stuur een mail naar Michalis Koullias (m.koullias@pepdenhaag.nl) o.v.v. ‘Aanmelding Inspiratiebijeenkomst 2018’. Tot de 8e november!

Monique Kremer is als bijzonder hoogleraar Actief burgerschap verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de WRR. Zij zal kort haar visie toelichten over de huidige verzorgingsstaat en de dynamiek binnen het (informele) zorgdomein. Titel van haar lezing: 'De lusten en lasten van de mantelzorg in de participatiemaatschappij'. Achteraf is er ruimte voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Loes Hulsebosch is projectleider van de iZi-community en gaat vertellen over de pilot iZi Langer Thuis. Het betreft een pilot opgezet door gemeente Den Haag in samenwerking met het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Daar wordt gemeten hoe eHealth-toepassingen het mogelijk maken om langer gezond thuis te wonen.

Michalis Koullias is adviseur – onderzoeker Informele Zorg bij PEP Den Haag. PEP heeft in samenwerking met zes diverse groepen mantelzorgers (Antilliaanse, Turkse, Surinaamse, Chinese, Marokkaanse en een groep zonder migratie-achtergrond) onderzocht wat hun houding is t.a.v. de acceptatie en het gebruik van eHealth (2018). De bevindingen, inclusief bijbehorende adviezen, worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Terug