Economische zelfstandigheid van vrouwen

Direct aanmelden? Stuur een mail aan Wai-Kin [email protected]

Iemand is economisch zelfstandig als diegene in het eigen inkomen kan voorzien. Den Haag definieert iemand als economisch zelfstandig als deze uit arbeid of eigen onderneming een inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsuitkering voor een alleenstaande. Het percentage economisch zelfstandige vrouwen (van 20 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd) ligt in Den Haag met 52 procent net onder het gemiddelde in Nederland (55 procent). Het aandeel economisch zelfstandige mannen ligt in Den Haag (66 procent) een stuk lager dan gemiddeld in Nederland (75 procent). Vrouwen zijn dus minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Hierdoor zijn vrouwen vaker financieel kwetsbaar.
 
Gemeente Den Haag wil de economische zelfstandigheid en de financiële onafhankelijkheid van vrouwen vergroten. En met name laagopgeleide vrouwen, vrouwen met een arbeidsbeperking, alleenstaande moeders en vrouwen met een migratieachtergrond.

Programma 

Sibel Ceylan en Himoud El Kaddari, consulenten van de gemeente Den Haag, gaan in op de Helpdesk Geldzaken. Doel van de Helpdesk Geldzaken is een laagdrempelige dienst aan te bieden aan inwoners die vragen hebben over hun financiën. Daarnaast zijn er ook twee workshops in samenwerking met Stichting Yasmin en Stichting Colours of Impact.

Workshop 1: Hoe kan je stappen zetten naar werk en opleiding?

Door Rozemarijn van de Kerk, projectmanager Stichting Yasmin
In deze workshop geven we concrete tips hoe je stappen kan zetten naar de arbeidsmarkt en gaan we in op belemmeringen, wat houd jou tegen om stappen te zetten en waarin kunnen we jou ondersteunen?

Workshop 2: Vanuit je sweet spot naar regie over je leven

Door Tom Keek, professioneel trainer en directeur Stichting Colours of Impact
In deze workshop ga je ervaren hoe je in drie stappen zelf weer baas wordt over je leven. Ieder mens heeft talenten, soms heel zichtbaar, soms nog verborgen. Talenten zijn de sleutel om te gaan werken aan zelfstandigheid en een financieel fit leven. Wat is jouw sweet spot en wat moet je doen om zelfbewust stappen te zetten naar een beter leven.

Tijdspad bijeenkomst
12:00 – 13:00  Inloop met lunch
13:00 – 13:10  Opening en uitleg programma dagvoorzitter Hanna Asoma
13:10 – 13:40  Presentatie Helpdesk Geldzaken, Sibel Ceylan en Himoud El Kaddari gemeente Den Haag
13:40 – 13:50  Naar de workshops
13:50 – 14:30  Workshopronde 1
14:30 – 14:40  Pauze
14:40 – 15:20  Workshopronde 2
15:20 – 15:30  Plenaire afsluiting
15:30               Einde

Meld je aan

Aanmelding kan door een mail te sturen naar PEP adviseur Wai-Kin Chung, [email protected] o.v.v. ‘aanmelding HEN bijeenkomst’ met daarin je contactgegevens.

Over het Haagse Emancipatie Netwerk

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haagse Emancipatie Netwerk (HEN). Het HEN is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de activering en participatie van vrouwen in Den Haag. Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven onderstrepen en ervoor te zorgen dat dit onderwerp niet van de agenda verdwijnt. In het platform zitten vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties.

Terug