Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Wat kan jouw organisatie doen tegen huiselijk geweld? Huiselijk geweld kan iedereen overkomen. En als maatschappelijke organisaties hebben wij een ontzettend belangrijke rol in het tegengaan van huiselijk geweld.

Maak je deel uit van een vrouwen- of migrantenorganisatie? Ben je een professionele hulpverlener of wil je meer weten over huiselijk geweld in Den Haag? Meld je dan aan voor deze online bijeenkomst. Na aanmelding ontvang je een link om online deel te nemen.

Inhoud van deze bijeenkomst

Ondanks alle aandacht voor huiselijk geweld tonen cijfers aan dat het probleem nog groot is. Slachtoffer en hulpverlening komen vaak pas met elkaar in contact als de situatie al geëscaleerd is. Het blijkt nog altijd moeilijk om huiselijk geweld tijdig en voldoende bespreekbaar te maken. Den Haag kent een aantal vrijwilligersorganisaties die slachtoffers van geweld weten te bereiken. Deze organisaties zijn laagdrempelig en hebben tijd en aandacht voor de slachtoffers. Echter, zij hebben extra kennis, een netwerk en professionalisering nodig. Bovendien geeft de hulpverlening aan huiselijk geweld niet alleen te kunnen bestrijden en vrijwilligersorganisaties hard nodig te hebben. Samenwerking tussen professionals, vrijwilligersorganisaties, en ervaringsdeskundigen is dus essentieel. Kortom, er is behoefte aan een goed werkend netwerk waar je als ketenpartner snel en effectief bij kunt.

Maar hoe vervul je als vrouwen- of migrantenorganisatie of als sleutelfiguren nou die centrale rol? Welke kennis en informatie heb je als vrijwilligersorganisaties nodig? Welke verwachting hebben hulpverleners van vrijwilligersorganisaties? En hoe zorg je voor die fijnmazige samenwerking en afstemming tussen informele en formele organisaties met als ultieme doel het bijdragen aan het voorkomen van geweld?

Bertha Suasnabar, projectmedewerker Vrouw en Veiligheid bij Stichting Yasmin, en Garip Ozcan, projectleider #Taboe bij MOOI Welzijn, vertellen hoe hun vrijwilligers laagdrempelig en preventief te werk gaan. Fatima Nur van GGD Haaglanden gaat in op de samenwerking tussen hulpverlening en vrouwenorganisaties.

Deze bijeenkomst is het vervolg op de bijeenkomst over huiselijk geweld dat in het voorjaar werd georganiseerd door het HEN platform. Als je hier niet aanwezig was, kun je nog steeds deze bijeenkomst bijwonen. Het HEN platform gaat nu dieper in op de uitkomsten van die bijeenkomst en doet dat in samenwerking met project #Taboe van Mooi Welzijn en de Haagse Zonta vrouwen.

Aanmelden

Over het Haags Emancipatie Netwerk

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haagse Emancipatie Netwerk (HEN). Het HEN is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de activering en participatie van vrouwen in Den Haag. Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven onderstrepen en ervoor te zorgen dat dit onderwerp niet van de agenda verdwijnt. In het platform zitten vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties als Stichting Sarita, COC Haaglanden, Stichting Kaabassi, Stichting Yasmin en PEP.

Heb je een vraag?

BEL OF MAIL DE PEP HELPDESK!

Telefoon: 070-3024444

E-mail: [email protected]

PEP geeft antwoord!

Go to Top