Bijeenkomst AVG: wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor uw vrijwilligersorganisatie

PEP heeft in de afgelopen periode een aantal AVG-informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op dinsdag 19 juni wordt er een vierde bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst behandelt de nieuwe privacy wetgeving die op 25 mei officieel van toepassing is en wat dit inhoudt voor uw vrijwilligersorganisatie.

Let op: deze bijeenkomst is inhoudelijk gelijk aan de voorgaande cursussen.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
PEP merkt in Den Haag voornamelijk bij organisaties in de informele zorg en welzijn een grote behoefte naar meer informatie over de nieuwe AVG-wetgeving. Om die reden is deze bijeenkomst georganiseerd en specifiek gericht op vrijwillige besturen en professionals werkzaam binnen de sectoren informele zorg en welzijn. De bijeenkomst staat in het teken van praktische tips en tools om uw organisatie AVG-proof te maken.
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegegevens (Wbp) vervangen door de Europese privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe privacywet dwingt u als organisatie tot meer actie en maatregelen wanneer u gegevens over cliënten, personeel of andere personen vastlegt. Ook als u geen personeel in dienst heeft of slechts een paar cliënten heeft. Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief dient u rekening te houden met de wet. Organisaties zijn verplicht meer transparantie en informatie te geven over het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij moeten zij toestemming krijgen van de betrokkenen.
 
Onderwerpen
Tijdens de workshop praten Tim ’S Jongers en Pauline van der Valk van PEP Den Haag u bij over de belangrijkste onderwerpen van de AVG en de verschillen met de huidige wetgeving en de gevolgen van de AVG voor de praktijk. Zij gaan daarbij onder andere in op de volgende vragen:
• Wat verandert er onder de nieuwe wetgeving?
• Wat mag u wel en niet doen met (bijzondere) persoonsgegevens?
• Hoe voorkomt u een data-lek, en wat moet u doen als zich toch een data-lek voordoet?
• Onder welke omstandigheden kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn?

Programma
18:30 inloop
19:00 – 21:00 bijeenkomst
Terug